Puurmani Mõisakool

Meie koolist

Põhiväärtused

MISSIOON

Puurmani Mõisakooli missiooniks on luua soodsad tingimused Puurmani piirkonna õpilastele nende kasvamiseks haritud isiksusteks, kes tulevad toime edasiste õpingutega.

VISIOON

Puurmani Mõisakool on õnnelike õpilaste ja kooli töötajaskonna piirkondlik kogukonnakool.

ÜLDEESMÄRK

Puurmani Mõisakooli üldiseks eesmärgiks on tagada kooli õppetaseme vastavus riiklikus õppekavas kehtestatud nõuetele.


PRIORITEEDID

– Väärtustame pingutust õppetöös
– Õpetame ja juhendame õpilast eneseanalüüsil
– Anname personaalset tagasisidet
– Kujundame kooliperes ettevõtlikku mõtteviisi Ettevõtliku Kooli näitel
– Rakendame Liikuma Kutsuva Kooli tegevusi
– Lähtume õppetöös nüüdisaegsest õpikäsitusest
– Toetame õpilasesindust õppetöö ja koolielu probleemide lahendamisel
– Arendame kooli muuseumituba
– Tugevdame mõisapärandi tegevusi

OLULISED LINGID

ÜLDKONTAKT

Tartu mnt 1, Puurmani, 49014 Jõgeva maakond

kool@puurmani.edu.ee

Tel: +372 773 7136