Puurmani Mõisakool

Kontakt

Helina Amur

Direktor, 5. Klassi klassijuhataja

helina.amur@puurmani.edu.ee

Tiina Oolo

Õppejuht, vene Keel

tiina.oolo@puurmani.edu.ee

TIINA OJASAAR

SEKRETÄR

kool@puurmani.edu.ee 7737136

LIIA KEKORAINEN

Teenindus- ja majandusjuht

liia.kekorainen@puurmani.edu.ee

Helgi Schlegel

Klassiõpetaja, 1. klass

helgi.schlegel@puurmani.edu.ee

Eda SÄÄSK

Klassiõpetaja, 4. klass

eda.saask@puurmani.edu.ee

TRIINU ROONI

GEOGRAAFIA, LOODUSÕPETUS, 8. klassi klassijuhataja

triinu.rooni@puurmani.edu.ee

Anneli Rebane

Muusika, Rütmika

anneli.rebane@puurmani.edu.ee

SIRJE ANGE

Huvijuht

Sirje.ange@puurmani.edu.ee

Kaire Pettai

Klassiõpetaja, 2. klass

kaire.pettai@puurmani.edu.ee

Jane Paabor-Niklus

Eesti keel ja Kirjandus, 6.klassi klassijuhataja

jane.niklus@puurmani.edu.ee

MAIA VÕSU

KEHALINE KASVATUS, 9. KLASSi KLASSIJUHATAJA

maia.vosu@puurmani.edu.ee

Anu Martis

Ajalugu ja ühiskonnaõpetus, inimeseõpetus

anu.martis@puurmani.edu.ee

Ivar Sillaste

IT-Spetsialist, Informaatika

ivar.sillaste@puurmani.edu.ee

Kai Saarse

Klassiõpetaja, 3. klass

kai.saarse@puurmani.edu.ee

Ingrid Lindenberg

Inglise keel, 7. klassi klassijuhataja

ingrid.lindenberg@puurmani.edu.ee

Allar Mehik

Matemaatika

allar.mehik@puurmani.edu.ee

Lilio Võsu

Õpetaja, soome keel

lilio.vosu@puurmani.edu.ee

DMITRI LUPPA

Füüsika

dmitri.luppa@puurmani.edu.ee

Marika Liiv

Bioloogia

marika.liiv@puurmani.edu.ee

ANTS REINUMÄGI

TEHNOLOOGIAÕPETUS

ants.reinumagi@puurmani.edu.ee

Ene Kõnnussaar

Kunstiõpetus,Tehnoloogiaõpetus

ene.konnussaar@puurmani.edu.ee

Jaanika Mathiesen

Logopeed

jaanika.mathiesen@puurmani.edu.ee

ANN TOOMING

ERIPEDAGOOG

ann.tooming@puurmani.edu.ee

HELEN SAMBLIK

SOTSIAALPEDAGOOG, HEVKO

helen.samblik@puurmani.edu.ee

OLULISED LINGID

Avaleht

Stuudium

Kalender

Tunniplaan

ÜLDKONTAKT

Tartu mnt 1, Puurmani, 49014 Jõgeva maakond

kool@puurmani.edu.ee

Tel: +372 773 7136