Puurmani Mõisakool

Õppetöö

Huvitunnid

Nimetus Klassid
Robootika ja 3D kunstalgajatele
1.-3. klass
Meisterdamine
1.-3. klass
Sulgpall
1.-3. klass
Eritehnikad kunstis
3.-5. klass
Avastame maailma läbi katsete
3.-4. klass
Tunne koduloomi
4.-6. klass
Kooliraadio ja avalik esinemine
5.-9. klass
JavaScript
5.-9. klass
Kalligraafia ehk ilukiri
6.-9. klass
Seltskonnatants
7.-9. klass

Huvitunnid võimaldavad õpilastel välja selgitada oma huve, mitmekesistada õppetööd ning arendada õpioskusi, loovust, omaalgatust, koostööoskust ning kohusetunnet. Huvitundides osalevad 1.-9. klassi õpilased. Tunnid on klasside ülesed ehk huvitunnis osalevad erinevas vanuses õpilased.

Stuudiumis saab iga õpilane tutvuda temale valikus olevate huvitundide programmiga, kus on antud lühiülevaade tegevustest ja teemadest, mida seal käsitletakse. Huvitundidesse registreerimiseks saab Stuudiumis kasutada vastavat linki. Iga õpilane saab osaleda vaid ühes huvitunnis ning peale registreerimist enam ümber registreerida ei saa. Kui grupp on täitunud, tuleb valida teiste huvitundide seast sobiv.

Huvitund kajastub ka õpilase tunnistusel ning hindeks kas „arvestatud“ või „mitte arvestatud“. Kõikide huvitundide eduka läbimise eelduseks on tundides osalemine ning aktiivne tegevustest osavõtt.

OLULISED LINGID

ÜLDKONTAKT

Tartu mnt 1, Puurmani, 49014 Jõgeva maakond

kool@puurmani.edu.ee

Tel: +372 773 7136