Puurmani Mõisakooli Lasteaed

Lasteaed

Päevakava

7.00 - 8.30

Laste saabumine lasteaeda

* info jagamine lastevanematega

Individuaalne töö lastega

* õppe-ja loovmängud

* vaba tegevus


13.00 - 15.00

Unejutu kuulamine, puhke-ja uneaeg, ärkamine

8.30 - 9.00

Hommikusöök

15.00 - 15.30

Muud tegevused

*riietumine, ettevalmistus ootesöögiks

* individuaalne töö lastega

* vaba tegevus


9.00 - 12.00

Lõimitud õppetegevused

*hommikuring

* tegevused gruppides

Õues viibimine

*õuemängud, vaatlused, õuesõppetegevused

* liikumismängud

* õppe-ja jalutuskäigud

* vaba tegevus jm.


15.30 - 16.00

Õhtuoode

12.10 - 12.30

Lõunasöök

16.00 - 18.00

Vabad tegevused toas või õues

Individuaalne töö lastega

Laste koju saatmine

*info jagamine lastevanematega


12.30 - 13.00

Vaiksed tegevused, ettevalmistus puhkeajaks

Rühma päevakava on paindlik, kindlustades laste eale vastava päevarütmi, kus vahelduvad igapäevatoimingud, laste mäng, vabategevused ja õpetaja kavandatud õppe-ja kasvatustegevused. Varahommikune, pärastlõunane ja õhtune aeg võimaldavad pedagoogidel teha lastega tööd individuaalselt ning väikerühmades. Päevakava koostamisel on arvestatud õppekava, lasteaia lahtiolekuaega ja laste individuaalseid vajadusi.


Õpetaja jälgib päevakava koostades:

et lapsel on piisavalt aega mänguks,

et üleminek ühelt tegevuselt teisele on sujuv,

et on arvestatud lapse individuaalseid vajadusi,

et lapsed saavad viibida iga päev õues (sõltuvalt ilmastikust),

et lapsed saavad iga päev vähemalt ühe tunni puhkeaega.

OLULISED LINGID

ÜLDKONTAKT

Tartu mnt 1, Puurmani, 49014 Jõgeva maakond

kool@puurmani.edu.ee

Tel: +372 773 7136