Päevakava


7.00 - 8.30           Laste saabumine lasteaeda

                               * info jagamine lastevanematega

                               Individuaalne töö lastega

                               * õppe-ja loovmängud

                               * vaba tegevus

8.30 - 9.30           Hommikusöök

9.00 - 12.00         Lõimitud õppetegevused

                                * hommikuring

                               * tegevused gruppides

                               Õues viibimine

                                * õuemängud, vaatlused, õuesõppetegevused

                               * liikumismängud

                               * õppe-ja jalutuskäigud

                               * vaba tegevus jm.

12.10 - 12.30       Lõunasöök

12.30 - 13.00       Vaiksed tegevused, ettevalmistus puhkeajaks

13.00 - 15.00       Unejutu kuulamine, puhke-ja uneaeg, ärkamine

15.00 - 15.30       Muud tegevused

                                    * riietumine, ettevalmistus ootesöögiks

                                   * individuaalne töö lastega

                                   * vaba tegevus

15.30 - 16.00       Õhtuoode

16.00 - 18.00       Vabad tegevused toas või õues

                                  Individuaalne töö lastega

                                  Laste koju saatmine

                                     * info jagamine lastevanematega

 

Rühma päevakava on paindlik, kindlustades laste eale vastava päevarütmi, kus vahelduvad igapäevatoimingud, laste mäng, vabategevused ja õpetaja kavandatud õppe-ja kasvatustegevused. Varahommikune, pärastlõunane ja õhtune aeg võimaldavad pedagoogidel teha lastega tööd individuaalselt ning väikerühmades. Päevakava koostamisel on arvestatud õppekava, lasteaia lahtiolekuaega ja laste individuaalseid vajadusi.

Õpetaja jälgib päevakava koostades:

  • et lapsel on piisavalt aega mänguks,
  • et üleminek ühelt tegevuselt teisele on sujuv,
  • et on arvestatud lapse individuaalseid vajadusi,
  • et lapsed saavad viibida iga päev õues (sõltuvalt ilmastikust),
  • et lapsed saavad iga päev vähemalt ühe tunni puhkeaega. 

 

7.00 - 8.30           Laste saabumine lasteaeda

                               * info jagamine lastevanematega

                               Individuaalne töö lastega

                               * õppe-ja loovmängud

                               * vaba tegevus

8.30 - 9.30           Hommikusöök

9.00 - 12.00         Lõimitud õppetegevused

                                * hommikuring

                               * tegevused gruppides

                               Õues viibimine

                                * õuemängud, vaatlused, õuesõppetegevused

                               * liikumismängud

                               * õppe-ja jalutuskäigud

                               * vaba tegevus jm.

12.10 - 12.30       Lõunasöök

12.30 - 13.00       Vaiksed tegevused, ettevalmistus puhkeajaks

13.00 - 15.00       Unejutu kuulamine, puhke-ja uneaeg, ärkamine

15.00 - 15.30       Muud tegevused

                                    * riietumine, ettevalmistus ootesöögiks

                                   * individuaalne töö lastega

                                   * vaba tegevus

15.30 - 16.00       Õhtuoode

16.00 - 18.00       Vabad tegevused toas või õues

                                  Individuaalne töö lastega

                                  Laste koju saatmine

                                     * info jagamine lastevanematega

 

Rühma päevakava on paindlik, kindlustades laste eale vastava päevarütmi, kus vahelduvad igapäevatoimingud, laste mäng, vabategevused ja õpetaja kavandatud õppe-ja kasvatustegevused. Varahommikune, pärastlõunane ja õhtune aeg võimaldavad pedagoogidel teha lastega tööd individuaalselt ning väikerühmades. Päevakava koostamisel on arvestatud õppekava, lasteaia lahtiolekuaega ja laste individuaalseid vajadusi.

Õpetaja jälgib päevakava koostades:

  • et lapsel on piisavalt aega mänguks,
  • et üleminek ühelt tegevuselt teisele on sujuv,
  • et on arvestatud lapse individuaalseid vajadusi,
  • et lapsed saavad viibida iga päev õues (sõltuvalt ilmastikust),
  • et lapsed saavad iga päev vähemalt ühe tunni puhkeaega.