Õppetöö korralduse põhimõtted Puurmani Mõisakoolis distantsõppe ajal.


 

Kehtestatud Puurmani Mõisakooli dir kk
10.12.2020 nr 1.3/18-K

Õppetöö korraldus

1. Distantsõppe ajal kehtib põhikooli õpilasele koolikohustus täies mahus.

2. Distantsõpe toimub kõikides klassides tunniplaani kohaselt.

3. Õpetajad on õpilastele kättesaadavad tunniplaanis oleva tunni ajal, kui ei ole õpetajaga kokku lepitud teisiti.

4. Õpetaja märgib kõikide tundide teemad ja õppeülesanded eKooli. Sama päeva ülesanded kantakse eKooli hiljemalt õppepäeva hommikul kella kaheksaks.

5. Kui õpilane on haige ja õppetöös ei osale, tuleb lapsevanemal teavitada klassijuhatajat või teha märge eKooli.

6. Õpilane vastab paranedes õpetajaga kokkuleppel vajalikud teemad järele.

7.Distantsõppe puhul võib õpetaja ettepanekul kooli kutsuda tuge vajavaid õpilasi, kellega tegelevad kas tugispetsialistid või aineõpetajad.

Tunnitööd, hindamine ja tagasiside

1. Puurmani Mõisakoolis on õppetöö korraldamise peamiseks vahendiks eKool. Õpetaja võib anda võimalusi suhelda/õppetöös osaleda ka teiste suhtluskanalite kaudu, nt messengeri õppegrupid, e-mail, telefonikõned vms. Kui on valitud mõni eelnimetatud kanalitest, siis õpetaja annab sellest teada õpilastele eKooli vahendusel.

2. Õpetaja märgib eKoolis tunnisisu ning läbitöötamist vajava materjali tunnikirjelduse alla.

3. Iga eKooli märgitud ülesande järel on kirjas, kas õpetaja ootab seda ülesannet tagasi arvestamiseks/hindamiseks ja milliseks tähtajaks.

4.Hindeline tegemata töö märgitakse eKoolis märgiga „X“.

5. Õpetajad arvestavad ülesannete mahu puhul õpilase üksinda töötamise võimet.

Arvutid ja tehnoloogia

1. Ainult nutitelefonist õppetöös osalemiseks ei piisa. Kui tehnoloogiliste vahendite puudus takistab õppetöös osalemist, palume lapsevanemal pöörduda klassijuhataja või direktori poole.

2. Õpetaja valib sobiva keskkonna õppetöö läbiviimiseks ning oma valikust annab ta tead eKooli vahendusel.

3. Kui õpetaja korraldab virtuaaltunni, siis on õpilasele selles tunnis osalemine kohustuslik. Kui õpilasel puudub võimalus osaleda, tuleb lapsevanemal teha selle kohta märge koos põhjusega eKoolis. Vastasel korral loetakse tund põhjuseta puudumiseks.

4.Virtuaaltunnid toimuvad Google Meet’i või ka Messengeri abil.

Kontaktid ja suhtlus

1. Kõikide osapoolte omavaheline suhtlus on distantsõppe ajal väga oluline. Selleks kasutatakse kokkulepitud kanaleid.

2. Kui lapsevanem märkab, et lapsel on keeruline õpetajaga kontakti võtta, palume lapsevanemal last kontakti loomisel julgustada ja aidata.

3. Kui tuleb ette ülesandeid, mida õpilane ei oska või ei saa praeguses olukorras teha, palume õpetajale kindlasti teada anda.

4. Raskuste ilmnemisel tuleb kooliga ühendust võtta esimesel võimalusel, mitte lasta probleemidel liiga suureks kasvada.

4. Õpetajate e-posti aadressid lähtuvad põhimõttest eesnimi.perenimi@puurmani.edu.ee. ja on leitavad ka kooli kodulehelt kontaktide alt. 

 

Kehtestatud Puurmani Mõisakooli dir kk
10.12.2020 nr 1.3/18-K

Õppetöö korraldus

1. Distantsõppe ajal kehtib põhikooli õpilasele koolikohustus täies mahus.

2. Distantsõpe toimub kõikides klassides tunniplaani kohaselt.

3. Õpetajad on õpilastele kättesaadavad tunniplaanis oleva tunni ajal, kui ei ole õpetajaga kokku lepitud teisiti.

4. Õpetaja märgib kõikide tundide teemad ja õppeülesanded eKooli. Sama päeva ülesanded kantakse eKooli hiljemalt õppepäeva hommikul kella kaheksaks.

5. Kui õpilane on haige ja õppetöös ei osale, tuleb lapsevanemal teavitada klassijuhatajat või teha märge eKooli.

6. Õpilane vastab paranedes õpetajaga kokkuleppel vajalikud teemad järele.

7.Distantsõppe puhul võib õpetaja ettepanekul kooli kutsuda tuge vajavaid õpilasi, kellega tegelevad kas tugispetsialistid või aineõpetajad.

Tunnitööd, hindamine ja tagasiside

1. Puurmani Mõisakoolis on õppetöö korraldamise peamiseks vahendiks eKool. Õpetaja võib anda võimalusi suhelda/õppetöös osaleda ka teiste suhtluskanalite kaudu, nt messengeri õppegrupid, e-mail, telefonikõned vms. Kui on valitud mõni eelnimetatud kanalitest, siis õpetaja annab sellest teada õpilastele eKooli vahendusel.

2. Õpetaja märgib eKoolis tunnisisu ning läbitöötamist vajava materjali tunnikirjelduse alla.

3. Iga eKooli märgitud ülesande järel on kirjas, kas õpetaja ootab seda ülesannet tagasi arvestamiseks/hindamiseks ja milliseks tähtajaks.

4.Hindeline tegemata töö märgitakse eKoolis märgiga „X“.

5. Õpetajad arvestavad ülesannete mahu puhul õpilase üksinda töötamise võimet.

Arvutid ja tehnoloogia

1. Ainult nutitelefonist õppetöös osalemiseks ei piisa. Kui tehnoloogiliste vahendite puudus takistab õppetöös osalemist, palume lapsevanemal pöörduda klassijuhataja või direktori poole.

2. Õpetaja valib sobiva keskkonna õppetöö läbiviimiseks ning oma valikust annab ta tead eKooli vahendusel.

3. Kui õpetaja korraldab virtuaaltunni, siis on õpilasele selles tunnis osalemine kohustuslik. Kui õpilasel puudub võimalus osaleda, tuleb lapsevanemal teha selle kohta märge koos põhjusega eKoolis. Vastasel korral loetakse tund põhjuseta puudumiseks.

4.Virtuaaltunnid toimuvad Google Meet’i või ka Messengeri abil.

Kontaktid ja suhtlus

1. Kõikide osapoolte omavaheline suhtlus on distantsõppe ajal väga oluline. Selleks kasutatakse kokkulepitud kanaleid.

2. Kui lapsevanem märkab, et lapsel on keeruline õpetajaga kontakti võtta, palume lapsevanemal last kontakti loomisel julgustada ja aidata.

3. Kui tuleb ette ülesandeid, mida õpilane ei oska või ei saa praeguses olukorras teha, palume õpetajale kindlasti teada anda.

4. Raskuste ilmnemisel tuleb kooliga ühendust võtta esimesel võimalusel, mitte lasta probleemidel liiga suureks kasvada.

4. Õpetajate e-posti aadressid lähtuvad põhimõttest eesnimi.perenimi@puurmani.edu.ee. ja on leitavad ka kooli kodulehelt kontaktide alt.