Uudised

Koolipere astus 1 420 240 sammu 11. juuni


Puurmani Mõisakooli pere astus Kirnal toimunud laagris kokku 1 420 240 sammu. Laager leidis aset 04.-05. juunil 2018. a ja eesmärgiks oli suurendada liikumisharjumusi, õppida tundma Eestimaa loodust ja enesega toimetulemist väljaspool tuttavat kodust keskkonda. "See oli aasta parim sündmus," sõnas 2. klassi õpilane Meribel Veskus. Laagris olid tähtsal kohal sportlikud mängud, mida viis läbi kehalise kasvatuse õpetaja Eno Vahtra. Keskkonnaameti spetsialist Piret Valge viis läbi loodusteadmisi õpetavad töötoad. "Väga lahe, et järgmisel aastal saame jälle laagrisse minna," arvas 5. klassi õpilane Mari Liis Siil. Laagri korraldamises osalesid kõik õpetajad, kava eest vastutas huvijuht Raina Rumvolt. Klassijuhatajad osalesid oma klassi tegevustes.

"Puurmani Mõisakooli eesmärgiks on toetada õpilaste enesetõhusust. Kahepäevane laager oli selleks väga hea vahend," sõnas kooli direktor Margus Kask.
Laagris viibisid 1.-8. klassi õpilased ja õpetajad, kokku 83 isikut. Järgmise õppeaasta laager on planeeritud samuti juuni algusesse.

Puurmani Mõisakooli pere astus Kirnal toimunud laagris kokku 1 420 240 sammu. Laager leidis aset 04.-05. juunil 2018. a ja eesmärgiks oli suurendada liikumisharjumusi, õppida tundma Eestimaa loodust ja enesega toimetulemist väljaspool tuttavat kodust keskkonda. "See oli aasta parim sündmus," sõnas 2. klassi õpilane Meribel Veskus. Laagris olid tähtsal kohal sportlikud mängud, mida viis läbi kehalise kasvatuse õpetaja Eno Vahtra. Keskkonnaameti spetsialist Piret Valge viis läbi loodusteadmisi õpetavad töötoad. "Väga lahe, et järgmisel aastal saame jälle laagrisse minna," arvas 5. klassi õpilane Mari Liis Siil. Laagri korraldamises osalesid kõik õpetajad, kava eest vastutas huvijuht Raina Rumvolt. Klassijuhatajad osalesid oma klassi tegevustes.

"Puurmani Mõisakooli eesmärgiks on toetada õpilaste enesetõhusust. Kahepäevane laager oli selleks väga hea vahend," sõnas kooli direktor Margus Kask.
Laagris viibisid 1.-8. klassi õpilased ja õpetajad, kokku 83 isikut. Järgmise õppeaasta laager on planeeritud samuti juuni algusesse.