Uudised

Koolimaja õppetööks suletud alates 13.03.20! 12. märts ivar


Eesti Vabariigi Valitsus kuulutas 12.03.2020 välja eriolukorra alates 16.03.2020 kuni 01.05.2020. Õpe toimub kaug- ja koduõppe vormis.
Sellega seoses jagame infot järgneva kohta:
I Info liikumine:
1. Infot jagab direktor või direktori volitatud isik.
2. Kooliga seotud infot jälgida:
a) e-kool;
b) kooli koduleht;
c) kooli ametlikult Facebooki-lehelt Puurmani Mõisakooli postitustest.
Info ei tohi sisus erineda.
3. Ühiskonnas toimuva kohta jälgida infot:
a) Vabariigi Valitsuse ametlik veebileht;
b) Ministeeriumite ametlikud veebilehed;
c) Terviseameti ametlik veebileht;
d) ERR-uudisteportaal.
Sotsiaalmeedia ja muud kanalid ei pruugi anda koheselt adekvaatset infot.
4. Kindlasti mitte levitada sotsiaalmeediast pärit ebavajalikku ja ebaadekvaatset infot (nt tuleviku stsenaariumid, prognoose tagajärgede, põhjuste kohta jne).

II Õppetöö:
1. Õppetöö toimub kaug- ja koduõppe vormis (kodune õpe elektrooniliste vahendite kaudu);
2. Õppeülesanded ja -juhised antakse e-koolis. Sealt võivad õpetajad suunata õppetöö ka teistesse keskkondadesse.
E-koolis vaadata õppeülesandeid koduste ülesannete ja tunnikirjelduste lahtritest.
3. Õpetajate töökoht on kas koolimajas või kodus. Õpetaja on õppetöö ajal kättesaadav e-kirja ja telefoni teel.
4. Kui õpilane pole õpetaja poolt edastatud ülesannetele reageerinud, võtab aineõpetaja ühendust klassijuhatajaga ja klassijuhataja õpilase vanemaga.

III Muud soovitused:
1. Jälgida Terviseameti soovitusi hügieeni kohta.
2. Eriolukorra ajal õpilastel viibida kodus ja täita õppeülesandeid.
3. Vanematel palume jälgida, et lapsed peaksid kinni koduvälise tegevuse keelust.
4. Soovitav viibida värskes õhus.
5. Tarvitada soovitavalt immuunsust suurendavaid vitamiine (nt C-vitamiin).
6. Hoiduda tervist nõrgendavatest ainetest – alkohol, meelemürgid, suits jne.
7. Jälgida Vabariigi Valitsuse ja kooli teateid.
8. Lastevanematel rääkida vajadusel rahulikult viiruse levikust (nt leetrid ja tuulerõuged on märksa suurema nakkuvusega) ja suunata laps ametliku teabe juurde. Lisamaterjali lastega sel teemal vestlemiseks on leitav kooli ametlikult Facebooki lehelt.
Vabariigi Valitsus vaatab iga kahe nädala järel üle korraldused eriolukorra kohta ja langetab otsused koolide avamise või jätkuva sulgemise kohta.
----------------
Põltsamaa Vallavalitsuse kriisikomisjoni 12.03.2020 otsuse järgi on valla koolimajad õppetööks suletud alates 13.03.2020.

Eesti Vabariigi Valitsus kuulutas 12.03.2020 välja eriolukorra alates 16.03.2020 kuni 01.05.2020. Õpe toimub kaug- ja koduõppe vormis.
Sellega seoses jagame infot järgneva kohta:
I Info liikumine:
1. Infot jagab direktor või direktori volitatud isik.
2. Kooliga seotud infot jälgida:
a) e-kool;
b) kooli koduleht;
c) kooli ametlikult Facebooki-lehelt Puurmani Mõisakooli postitustest.
Info ei tohi sisus erineda.
3. Ühiskonnas toimuva kohta jälgida infot:
a) Vabariigi Valitsuse ametlik veebileht;
b) Ministeeriumite ametlikud veebilehed;
c) Terviseameti ametlik veebileht;
d) ERR-uudisteportaal.
Sotsiaalmeedia ja muud kanalid ei pruugi anda koheselt adekvaatset infot.
4. Kindlasti mitte levitada sotsiaalmeediast pärit ebavajalikku ja ebaadekvaatset infot (nt tuleviku stsenaariumid, prognoose tagajärgede, põhjuste kohta jne).


II Õppetöö:
1. Õppetöö toimub kaug- ja koduõppe vormis (kodune õpe elektrooniliste vahendite kaudu);
2. Õppeülesanded ja -juhised antakse e-koolis. Sealt võivad õpetajad suunata õppetöö ka teistesse keskkondadesse.
E-koolis vaadata õppeülesandeid koduste ülesannete ja tunnikirjelduste lahtritest.
3. Õpetajate töökoht on kas koolimajas või kodus. Õpetaja on õppetöö ajal kättesaadav e-kirja ja telefoni teel.
4. Kui õpilane pole õpetaja poolt edastatud ülesannetele reageerinud, võtab aineõpetaja ühendust klassijuhatajaga ja klassijuhataja õpilase vanemaga.

III Muud soovitused:
1. Jälgida Terviseameti soovitusi hügieeni kohta.
2. Eriolukorra ajal õpilastel viibida kodus ja täita õppeülesandeid.
3. Vanematel palume jälgida, et lapsed peaksid kinni koduvälise tegevuse keelust.
4. Soovitav viibida värskes õhus.
5. Tarvitada soovitavalt immuunsust suurendavaid vitamiine (nt C-vitamiin).
6. Hoiduda tervist nõrgendavatest ainetest – alkohol, meelemürgid, suits jne.
7. Jälgida Vabariigi Valitsuse ja kooli teateid.
8. Lastevanematel rääkida vajadusel rahulikult viiruse levikust (nt leetrid ja tuulerõuged on märksa suurema nakkuvusega) ja suunata laps ametliku teabe juurde. Lisamaterjali lastega sel teemal vestlemiseks on leitav kooli ametlikult Facebooki lehelt.
Vabariigi Valitsus vaatab iga kahe nädala järel üle korraldused eriolukorra kohta ja langetab otsused koolide avamise või jätkuva sulgemise kohta.
----------------
Põltsamaa Vallavalitsuse kriisikomisjoni 12.03.2020 otsuse järgi on valla koolimajad õppetööks suletud alates 13.03.2020.