Õppetöö

Õppetöö korraldus

Koolivaheajad 2018/2019
I vaheaeg 22. oktoober 2018. a kuni 28. oktoober 2018. a;
II vaheaeg 24. detsember 2018. a kuni 06. jaanuar 2019. a;
III vaheaeg 25. veebruar 2019.a kuni 03. märts 2019. a;
IV vaheaeg (v.a 12. klass) 22. aprill 2019. a kuni 28. aprill 2019. a;
V vaheaeg (v.a lõpuklassid) 08. juuni 2019. a kuni 31. august 2019. a.


Trimestrid 2018/2019
I trimester 01. september 2018. a kuni 30. november 2018. a;
II trimester 03. detsember 2018. a kuni 15. märts 2019. a;
III trimester 18. märts 2019. a kuni 07. juuni 2019. a.


Tundide ajad 
1. 8.10 – 8.55
2. 9.05 – 9.50
3. 10.00 – 10.45
Koolilõuna
4. 11.05 – 11.50
Õpetajate lõuna
5. 12.05 – 12.50
6. 13.00 – 13.45
Pikapäeva söök
7. 13.55 – 14.40
8. 14.45 – 15.30
 

Kooli päevakava

Pikapäevarühma päevakava 2018-2019

Tunnijaotusplaanid 2018-2019

Õpilasele osutatav õpiabi 2018-2019