Meie koolist

Õpilasesindus

Puurmani Mõisakooli Õpilasesindus 2017-2018 õa

PRESIDENT - GETERLY UUSTALU

HOOLEKOGU ESINDAJA - GETERLY UUSTALU

ÕPPENÕUKOGU ESINDAJA - CEITLYN VIRKS

PROTOKOLLIJA - GRETE KUKK

VII klass - LAURA RAMMUL

VII klass - MAARJA KALMUS

IV klass - AIKI ALVISTE

V klass - MARILIIS SIIL

V klass - MARTA LIISA SAAR

VI klass - MARKUS SCHAFFRIK

VIII klass - GETERLY UUSTALU

VIII klass - GRETE KUKK

IX klass - CEITLYN VIRKS