Meie koolist

Hoolekogu

Koosseis alates 02. mai 2018:
Kadi Kava, lastevanemate ja vilistlaste esindaja
Kristi Virks, lastevanemate esindaja
Karin Kava, lastevanemate esindaja, hoolekogu esimees
Airi Külvet, lastevanemate esindaja, hoolekogu aseesimees
Annela Kalmus, lastevanemate esindaja
Maris Kukk, lastevanemate esindaja
Kaire Pettai, õpetajate esindaja
Anneli Rebane, õpetajate esindaja
Geterly Uustalu, õpilaste esindaja
Liia Kekorainen, kooli toetava organisatsiooni esindaja
Olev Teder, Põltsamaa Vallavolikogu esindaja

Hoolekogu kontakt: moisakoolihoolekogu [at] gmail.com