Meie koolist

Hoolekogu

Koosseis alates 12. novembrist 2018. a:
Kadi Kava, lastevanemate ja vilistlaste esindaja
Kristi Virks, lastevanemate esindaja
Helen Taal, lastevanemate esindaja
Airi Külvet, lastevanemate esindaja, hoolekogu aseesimees
Annika Ojasaar, lastevanemate esindaja
Maris Kukk, lastevanemate esindaja
Kaire Pettai, õpetajate esindaja
Anneli Rebane, õpetajate esindaja
Geterly Uustalu, õpilaste esindaja
Liia Kekorainen, kooli toetava organisatsiooni esindaja
Olev Teder, Põltsamaa Vallavolikogu esindaja

Hoolekogu kontakt: moisakoolihoolekogu [at] gmail.com