Meie koolist

Põhiväärtused

MISSIOON

Puurmani Mõisakooli missiooniks on luua soodsad tingimused Puurmani piirkonna õpilastele nende kasvamiseks haritud isiksusteks, kes tulevad toime edasiste õpingutega.

VISIOON

Puurmani Mõisakool on õnnelike õpilaste ja kooli töötajaskonna piirkondlik kogukonnakool.

ÜLDEESMÄRK

Puurmani Mõisakooli üldiseks eesmärgiks on tagada kooli õppetaseme vastavus riiklikus õppekavas kehtestatud nõuetele.

PRIORITEEDID 2017/2018

  •     Toetada õpilaste enesetõhusust ja nende usku oma tegevuste tulemuslikkusesse
  •     Tunnustada õpilaste arenguprotsessi tulemusi
  •     Toetada õpilasesindust õppetöö ja koolielu probleemide lahendamisel
  •     Arendada kooli muuseumituba
  •     Tugevdada mõisapärandi tegevusi