2017.a projektid


Fond, millest rahastus saadi Projekti nimi Projektijuht
SA Innove, Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfond „Puurmani, Adavere, Lustivere ja Esku-Kamari kooli õpetajate pädevuste täiendamine õpilaste individuaalsel arendamisel - innovaatilised meetodid“ Margus Kask

 

 

Haridus- ja Teadusministeerium, Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus

Põhikoolide digitaristu toetusmeede; tahvelarvutite soetamine. Margus Kask
Keskkonnainvesteeringute Keskus Loodusringi loodusõppepäev Pärnumaal Reelika Rohtla
Keskkonnainvesteeringute Keskus Puurmani noorte loodusõppepäev Peipsi ümbruses Reelika Rohtla
Keskkonnainvesteeringute Keskus Loodusringi loodusõppepäev Pärnumaal Reelika Rohtla
Keskkonnainvesteeringute Keskus Puurmani noorte loodusõppepäev Peipsi ümbruses Reelika Rohtla
Fond, millest rahastus saadi Projekti nimi Projektijuht
SA Innove, Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfond „Puurmani, Adavere, Lustivere ja Esku-Kamari kooli õpetajate pädevuste täiendamine õpilaste individuaalsel arendamisel - innovaatilised meetodid“ Margus Kask

 

 

Haridus- ja Teadusministeerium, Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus

Põhikoolide digitaristu toetusmeede; tahvelarvutite soetamine. Margus Kask