2011.a projektid


 

Fond kus raha taotleti Projekti nimi Projektijuht
Eesti kultuurkapital Jõgevamaa ekspertgrupp Emakeele nädal Raina Rumvolt
Eesti Kultuurkapital „Eesti õpilasetlejate konkursi korraldamine Puurmani Gümnaasiumis“ Raina Rumvolt.
Kultuuriministeerium Teater maale“Gosette“ Raina Rumvolt
Kultuuriministeerium Teater maale „Mery Poppins“ Raina Rumvolt
SA Keskkonnainvesteeringute Keskus „Õppepäev Keskkonnaameti Jõgeva-Tartu regioonis, Jõgeva veepuhastusjaamas ja Torma prügilas“ Reelika Rohtla
SA Keskkonnainvesteeringute Keskus „Puurmani noored mere meeltevallas“(õppekäik Hiiumaale) Reelika RohtlaRaina Rumvolt
Maanteeameti Lõuna regioon „Vigurelemendid üldhariduskoolile“ Raina Rumvolt
Maanteeameti Lõuna regioon „Iga 1 turvaliselt12. klassi“ Raina Rumvolt
Kultuuriministeerium Teater maale“ Aja lugu muusikas“ Raina Rumvolt

 

Fond kus raha taotleti Projekti nimi Projektijuht
Eesti kultuurkapital Jõgevamaa ekspertgrupp Emakeele nädal Raina Rumvolt
Eesti Kultuurkapital „Eesti õpilasetlejate konkursi korraldamine Puurmani Gümnaasiumis“ Raina Rumvolt.
Kultuuriministeerium Teater maale“Gosette“ Raina Rumvolt
Kultuuriministeerium Teater maale „Mery Poppins“ Raina Rumvolt
SA Keskkonnainvesteeringute Keskus „Õppepäev Keskkonnaameti Jõgeva-Tartu regioonis, Jõgeva veepuhastusjaamas ja Torma prügilas“ Reelika Rohtla
SA Keskkonnainvesteeringute Keskus „Puurmani noored mere meeltevallas“(õppekäik Hiiumaale) Reelika RohtlaRaina Rumvolt
Maanteeameti Lõuna regioon „Vigurelemendid üldhariduskoolile“ Raina Rumvolt
Maanteeameti Lõuna regioon „Iga 1 turvaliselt12. klassi“ Raina Rumvolt
Kultuuriministeerium Teater maale“ Aja lugu muusikas“ Raina Rumvolt