Uudised

Hea eeskuju konkurss 17. märts,,Hea eeskuju” on konkurss, millega soovime tunnustada neid koolinoori, kes on oma vabast tahtest viinud kodukandi või kaaskondlaste hüvanguks ellu midagi sellist, mis väärib üldsuse tähelepanu ja tänu. See on suurepärane võimalus tõsta esile neid, kelle tublid saavutused seni tähelepanuta on jäänud ning innustada neid, kel esimene samm enda tegude poole veel astumata.

,,Hea eeskuju” konkursiga  tahame tõsta aktiivsete õpilaste osakaalu koolis ja innustada  neid, kes on juba meie kooli aktivistid, veel suuremale aktiivsusele.
Hea Eeskuju tiitlile saab kandideerida õpilane, kes on teistele heaks eeskujuks oma sõnade ja tegudega, aktiivne  koolielus või väljaspool seda. 

Kandidaate saab esitada õpetaja, kaasõpilased ja teised, kes just mõnda õpilast eriliseks peavad. Tuleb lihtsalt kirjutada teise inimese tegudest ja sellest, miks just teie teda heaks eeskujuks peate.
Kandidaate saab esitada elektroonselt huvijuht@puurmani.edu.ee või kirjalikult huvijuhi kätte.
Kandidaate saab esitada 31.05.2021 

Valimine toimub erinevates vanuseklassides: 1.- 3. klass, 4.- 6. klass ja 7. – 9. klass. 
Esitatud kandidaatidest valib žürii välja need, kes kõikidest kõige silmapaistvamad. Parimaid ootavad ka auhinnad.
Võitjad teeme teatavaks kooli saalis pidulikul aktusel.

Puurmani Mõisakooli ÕE
 


,,Hea eeskuju” on konkurss, millega soovime tunnustada neid koolinoori, kes on oma vabast tahtest viinud kodukandi või kaaskondlaste hüvanguks ellu midagi sellist, mis väärib üldsuse tähelepanu ja tänu. See on suurepärane võimalus tõsta esile neid, kelle tublid saavutused seni tähelepanuta on jäänud ning innustada neid, kel esimene samm enda tegude poole veel astumata.

,,Hea eeskuju” konkursiga  tahame tõsta aktiivsete õpilaste osakaalu koolis ja innustada  neid, kes on juba meie kooli aktivistid, veel suuremale aktiivsusele.
Hea Eeskuju tiitlile saab kandideerida õpilane, kes on teistele heaks eeskujuks oma sõnade ja tegudega, aktiivne  koolielus või väljaspool seda. 

Kandidaate saab esitada õpetaja, kaasõpilased ja teised, kes just mõnda õpilast eriliseks peavad. Tuleb lihtsalt kirjutada teise inimese tegudest ja sellest, miks just teie teda heaks eeskujuks peate.
Kandidaate saab esitada elektroonselt huvijuht@puurmani.edu.ee või kirjalikult huvijuhi kätte.
Kandidaate saab esitada 31.05.2021 

Valimine toimub erinevates vanuseklassides: 1.- 3. klass, 4.- 6. klass ja 7. – 9. klass. 
Esitatud kandidaatidest valib žürii välja need, kes kõikidest kõige silmapaistvamad. Parimaid ootavad ka auhinnad.
Võitjad teeme teatavaks kooli saalis pidulikul aktusel.

Puurmani Mõisakooli ÕE