Lasteaed

Päevakava


7.00 - 8.30

Laste saabumine lasteaeda

* info jagamine lastevanematega

Individuaalne töö lastega

* õppe-ja loovmängud

* vaba tegevus

8.30 - 9.30

Hommikusöök

9.00 - 12.00

Lõimitud õppetegevused

*hommikuring

* tegevused gruppides

Õues viibimine

*õuemängud, vaatlused, õuesõppetegevused

* liikumismängud

* õppe-ja jalutuskäigud

* vaba tegevus jm.

12.10 - 12.30

Lõunasöök

12.30 - 13.00

Vaiksed tegevused, ettevalmistus puhkeajaks

13.00 - 15.00

Unejutu kuulamine, puhke-ja uneaeg, ärkamine

15.00 - 15.30

Muud tegevused

*riietumine, ettevalmistus ootesöögiks

* individuaalne töö lastega

* vaba tegevus

15.30 - 16.00

Õhtuoode

16.00 - 18.00

Vabad tegevused toas või õues

Individuaalne töö lastega

Laste koju saatmine

*info jagamine lastevanematega

Rühma päevakava on paindlik, kindlustades laste eale vastava päevarütmi, kus vahelduvad igapäevatoimingud, laste mäng, vabategevused ja õpetaja kavandatud õppe-ja kasvatustegevused. Varahommikune, pärastlõunane ja õhtune aeg võimaldavad pedagoogidel teha lastega tööd individuaalselt ning väikerühmades. Päevakava koostamisel on arvestatud õppekava, lasteaia lahtiolekuaega ja laste individuaalseid vajadusi.

Õpetaja jälgib päevakava koostades:

  • et lapsel on piisavalt aega mänguks,
  • et üleminek ühelt tegevuselt teisele on sujuv,
  • et on arvestatud lapse individuaalseid vajadusi,
  • et lapsed saavad viibida iga päev õues (sõltuvalt ilmastikust),
  • et lapsed saavad iga päev vähemalt ühe tunni puhkeaega.

Rühma päevakava on paindlik, kindlustades laste eale vastava päevarütmi, kus vahelduvad igapäevatoimingud, laste mäng, vabategevused ja õpetaja kavandatud õppe-ja kasvatustegevused. Varahommikune, pärastlõunane ja õhtune aeg võimaldavad pedagoogidel teha lastega tööd individuaalselt ning väikerühmades. Päevakava koostamisel on arvestatud õppekava, lasteaia lahtiolekuaega ja laste individuaalseid vajadusi.

Õpetaja jälgib päevakava koostades:

  • et lapsel on piisavalt aega mänguks,
  • et üleminek ühelt tegevuselt teisele on sujuv,
  • et on arvestatud lapse individuaalseid vajadusi,
  • et lapsed saavad viibida iga päev õues (sõltuvalt ilmastikust),
  • et lapsed saavad iga päev vähemalt ühe tunni puhkeaega.

7.00 - 8.30

Laste saabumine lasteaeda

* info jagamine lastevanematega

Individuaalne töö lastega

* õppe-ja loovmängud

* vaba tegevus

8.30 - 9.30

Hommikusöök

9.00 - 12.00

Lõimitud õppetegevused

*hommikuring

* tegevused gruppides

Õues viibimine

*õuemängud, vaatlused, õuesõppetegevused

* liikumismängud

* õppe-ja jalutuskäigud

* vaba tegevus jm.

12.10 - 12.30

Lõunasöök

12.30 - 13.00

Vaiksed tegevused, ettevalmistus puhkeajaks

13.00 - 15.00

Unejutu kuulamine, puhke-ja uneaeg, ärkamine

15.00 - 15.30

Muud tegevused

*riietumine, ettevalmistus ootesöögiks

* individuaalne töö lastega

* vaba tegevus

15.30 - 16.00

Õhtuoode

16.00 - 18.00

Vabad tegevused toas või õues

Individuaalne töö lastega

Laste koju saatmine

*info jagamine lastevanematega